ARTIKEL

Lexicon IT-konsults julgåva går till våra 110 fadderbarn i Gambia

Under 2017 har Lexicon IT-konsult dubblerat antalet fadderbarn och hjälpt till med uppbyggnaden av ny skola

Lexicon IT-konsults julgåva är fortsatt stöd och finansiering för våra fadderbarn på Jofi School i Gambia. Under året har vi utökat stödet från 50 till 110 skolbarn, samt bidragit med halva investeringen för byggnationen av en ny skola där barn i fler åldrar kan erbjudas skolgång. 

Det löpande elevstödet 2018 täcker mat, lärare, utbildningsmaterial, lokaler och allt annat som barnen behöver för att få en god utbildning och därmed kunna fortsätta öka sina möjligheter att utvecklas med nya kunskaper. Eleverna är mellan 4-13 år under sin skolgång på Jofi School. Satsningen och bidraget görs i direktkontakt med skolan, varje krona går rakt till barnen och deras utbildning.

Tekniskt pedagogiskt stöd

Lexicon IT-konsult hjälper även till med att införa ny teknik i lärandet. Bland annat genom att hela administrationen i skolan byggs upp och baseras på en ny Microsoft-plattform och att samtliga lärare försetts med varsin iPad för att kunna effektivisera undervisningen ytterligare.

För oss som arbetar inom IT-sektorn känns det helt rätt att göra det vi kan för att hjälpa till och erbjuda utrustningen, resurserna och pedagogiken för att utveckla kunskaperna hos Jofi School i Gambia. Det handlar bland annat om att barnen ska lära sig grunderna i att läsa, skriva och räkna, men inte minst också om att de ska få möjligheterna att ta del av den rätta tekniken och sitta i passande lokaler för den dagliga undervisningen. Utbildningen öppnar nya vyer och skapar fler vägar i framtiden för barnen.

FLER KAN HJÄLPA

“Jofi school aims to give under privileged children an equal start in life.”
Läs mer om Jofi Prep School. 

 

God Jul & Gott Nytt År!

Mvh Carl Johan Bernadotte

Hur mycket kostar ert teknikstrul?
Föråldrad teknik, IT-strul och ineffektiva system leder till att en hel arbetsmånad försvinner på svenska kontor, per anställd och år! Gör vår teknikkalkyl för att ta reda på hur mycket ditt företag kan tjäna på förnyad infrastruktur.