ARTIKEL

IT-strul på jobbet kostar miljarder

IT-problemen ökar på arbetsplatserna, visar en enkät som tjänstemannafacket Unionen har gjort bland drygt 2 000 medlemmar.

Ett av de värsta problemen är att supporten läggs ut på externa företag, ibland till andra länder, vilket innebär extra väntetid och ibland språkproblem.

Fler än sex av tio tjänstemän uppger att de inte får möjlighet att delta i utformandet av nya rutiner, när nya IT-system införs.

Ungefär hälften uppger att de inte får nödvändig utbildning i befintliga system eller när system uppgraderas, vilket ökar den mentala pressen.

12 miljarder om året

I rapporten uppskattar fackförbundet att merkostnaderna för förlorad arbetstid uppgår till så mycket som 12 miljarder kr om året, om man också räknar in kostnader för ineffektiv systemutveckling, hälsoproblem och dålig användbarhet i IT-stöden.

Det finns stora vinster att göra för företagen genom att minska IT-strulet.

Unionens undersökning visar att Unionens medlemmar i snitt har en tidsförlust på 26 minuter per dag på grund av IT-strul. På en månad har man alltså tappat drygt en arbetsdag. För chefer är tidsförlusten ännu högre: En halvtimme om dagen.

Fakta IT-strul

· Tjänstemännens arbetstidsförlust på grund av IT-strul uppgick till i genomsnitt 29,5 minuter per tjänsteman och arbetsdag. Kostnaden för detta beräknas till 14,5 miljarder

· Endast sex procent av tjänstemännen anser att systemen redan fungerar som önskat.

· Hälften av tjänstemännen inte får information och utbildning för att kunna använda IT-systemen på ett effektivt sätt

· Bara fyra av tio tjänstemän får nödvändiga instruktioner vid upp-graderingar av IT-systemen

· Färre än fyra av tio tjänstemän anser att IT-systemen har införts utifrån väl förankrade idéer

· Nästan fyra av tio tjänstemän litar inte på att IT-systemen fungerar som önskat

· Nästan åtta av tio tjänstemän anser att IT underlättar deras arbete.

· Sju av tio tjänstemän anser att IT-systemen underlättar deras möjlighet att jobba hemma och på distans.

· Fler kvinnor än män anser att IT-systemen är enkla att lära sig använda (män 57 procent, kvinnor 65 procent).

· Kvinnor anser att det är lättare att hitta i systemen än män (män 53 procent, kvinnor 58 procent).

· Fler män än kvinnor anser att IT-systemen underlättar deras möjligheter att jobba hemma och på distans (män 72 procent, kvinnor 65 procent)

· Kvinnor anser att IT-systemen är roliga och engagerande att använda i större utsträckning än män. (kvinnor 44 procent, män 39 procent).

Källa: Unionen

Hur mycket kostar ert teknikstrul?
Föråldrad teknik, IT-strul och ineffektiva system leder till att en hel arbetsmånad försvinner på svenska kontor, per anställd och år! Gör vår teknikkalkyl för att ta reda på hur mycket ditt företag kan tjäna på förnyad infrastruktur.