Koncept

Det pratas mycket om Digital Transformation, men kanske inte lika mycket där hela förändringsarbetet börjar planläggningen av den Digitala Transformationen.
Vi på Lexicon IT-Konsult arbetar med hela spektrat av aktiviteter, från planläggning till genomförande och operation.

picture1

I Planläggningen av den digitala förändringen är det viktigt att tidigt i processen titta på sin Digital Tjänstetransformation. Lexicon IT-konsult har tagit fram ett koncept för detta och du kan läsa mer om detta på nedanstående länk

Till Digital Tjänstetransformation

 

Digital kravhantering

Att kunna kravställa rätt i samband med utveckling av produkter och tjänster är grundläggande för de flesta verksamheteter. Hur man gör detta är ofta betingat av en tradition inom företaget som legat till grund för den framgång man haft så här långt. Historisk framgång betyder dock inte samma sak som framtida framgång. När man samtidigt möter nya utmaningar där man också behöver kravställa ur ett digitaliseringsperspektiv, ställs gamla arbetssätt på sin spets. Digitaliseringen ställer nya krav på hur vi som organisationer förhåller sig till att ta fram nya lösningar. Många branscher drabbas av att nya aktörer slår sig in i etablerade marknader genom att leverera lösningar på ett nytt sätt. I den digitaliserade världen krävs att man tänker annorlunda. Vi på Lexicon IT-konsult kan hjälpa dig med detta, Är du intresserad,
Mer information finns här:

Till Digital Kravhantering