Vår historia

Lexicon IT-konsult startade 2007 av Fredrik Jacobsson och Lexicon. Lexicon ville starta en IT-konsultverksamhet för att Lexicon skulle få ett mer komplett utbud. Lexicon utbildning erbjuder marknaden kompetensutveckling och Lexicon IT-konsult erbjuder marknaden IT-konsulter.

Efter ett stort antal samtal med IT-chefer och större konsultköpare i Sverige formades affärsidén. ”Med våra engagerade och kompetenta medarbetare samt vår IT-kunskap bidrar vi till våra kunders framgång.”

Vi har växt kraftigt och har som mål att vara 325 konsulter 2018. En av flera orsaker till koncernens snabba tillväxt är att den drivs av seniora personer inom branschen, erfarna och kompetenta konsulter, men framförallt genom kundfokusering och marknadsnärvaro.

Vi finns idag med egna kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås och kan också via Lexicons 30 kontor leverera lokalt på dessa orter.