Välkommen

Vi hjälper våra kunder och stärker deras konkurrenskraft genom att tillföra generell samt strategisk IT-kompetens och lösningar med engagerade konsulter.

Vår vision

Vår vision är att vara det bästa valet för våra medarbetare och kunder. Vi skall vara en IT-partner som gör skillnad och skapar värde för både medarbetare och kunder.

Våra värderingar

Humana, kompetenta, engagerade, rådgivande och teamorienterade.

Vår affärsidé

Med våra engagerade och kompetenta medarbetare samt vår IT-kunskap bidrar vi till våra kunders framgång.

Vår mission

Vi skall stödja våra kunder att nå sina mål genom att tillföra rätt IT.

Ansvar- och sekretessgaranti

Lexicon IT-konsult garanterar att förtrolig information om uppdrag, order, kunder, och andra företagsuppgifter inte sprids vidare. Samtliga medarbetare har tagit del av och skrivit på avtal om sekretess, tystnadsplikt och lojalitet. Tystnadsplikten gäller även efter uppdragets upphörande.